Zlevněné zboží a výprodej

ÚvodSTAVEBNINYSynthesa PhotoVision - Vaše fotografie na fasádě nebo v interiéru

Synthesa PhotoVision - Vaše fotografie na fasádě nebo v interiéru

Výrobce: Caparol
Katalogové číslo: 102895

Cena od 4500,- Kč + DPH / m2, kontaktujte nás pro individuální kalkulaci.

Tkanina Synthesa PhotoVision je potištěný síťový obrazový nosič k individuálnímu dekorativnímu ztvárnění fasád i stěn v Interiéru.

Do ceny bude započítáno Lepidlo Synthesa PhotoVision k lepení tkaniny Synthesa PhotoVision na připravený podklad a Lazura Synthesa TopLasur, ktará slouží ke krycímu ochrannému transparentnímu nátěru nalepené tkaniny.

Odstín:

Ztvárnění a barevné řešení podle přání zákazníka. Povrchová úprava transparentní.

Lesk:

Hedvábně matný.

Obrazová předloha:

Rozlišení obrazu musí být alespoň 96 DPI, počítejte podle požadované skutečné velikosti obrazu. Možné formáty jsou .jpg nebo .tif. Pamatujte na to, že výtisk může být barevně odlišný od obrazu na monitoru. JE-LI POŽADOVÁN SKUTEČNÝ BAREVNÝ ODSTÍN (např. u firemního loga), UVEĎTE TUTO SKUTEČNOST V OBJEDNÁVCE! Zákazník může dostat na ověření barev zkušební tisk. Malá barevná odchylka může být zapříčiněna technologií digitálního zpracování. Proto nelze vyloučit drobné barevné odchylky mezi jednotlivými pásy. To platí i pro ojedinělé viditelné spoje mezi pásy, které vzniknou nerovností podkladu, nepoddajností materiálu a tvarovou pamětí a nelze jim zcela zabránit.

Je předpokladem, že zadavatel je vlastníkem všech potřebných autorských práv k zadanému obrazovému motivu.

Vhodné podklady - tepelně izolační systémy Capatect

- nenatřený beton

- vápenocementové a cementové omítky

- matné, nosné nátěry disperzními barvami

- sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky

Nevhodné jsou podklady, kde lze počítat s výskytem zvýšené vlhkosti pod vrstvou PhotoVision, např. nedostatečně vyzrálé omítky, podklady s výkvěty solí, dále podklady z plastů a dřeva a silikátové nebo vápenné nátěry.

Skladování Tkanina Synthesa PhotoVision:

Rovně a bez napínání. Chraňte před slunečním zářením, teplem a mechanickým poškozením. Synthesa PhotoVision lepidlo a Synthesa TopLasur Skladujte na chladném místě, ale ne na mrazu.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, suchý. Nenosné nátěry laků, disperzních barev a omítek, stejně jako nenosné minerální nátěry je nutno beze zbytku odstranit. Dobře držící staré nátěry očistěte suchou nebo mokrou cestou.

Plochy s výskytem řas, plísní nebo mechů očistěte tlakovou vodou dodržujíce bezpečnostní předpisy. Ošetřete přípravkem Capatox a nechte vyschnout. Plochy znečistěné průmyslovými exhaláty nebo sazemi očistěte tlakovou vodou za použití vhodného čisticího prostředku. Podle stavu podkladu jej případně zpevněte hloubkovým penetračním prostředkem Caparol.

Podklad musí být po přípravě rovný a jednotný.

Cena:

5 445,00 Kč / m2 včetně DPH

4 500,00 Kč bez DPH

Dostupnost:

na objednání

m2

Specifikace produktu

  • prodyšné pro vodní páry
  • odolné vlivům povětrnosti
  • vodoodpudivé
  • snadné zpracování
  • povrchová úprava odolná UV záření
  • rozměrově stálé
  • překrývá drobné trhliny v podkladu