STAVEBNINY

ÚvodSTAVEBNINYAsfaltový pás Skloelast se skelnou rohoží

Asfaltový pás Skloelast se skelnou rohoží

Výrobce: Dehtochema
Katalogové číslo: 104139

Prodej pouze po celých rolích (10m2).

Modifikovaný asfaltový pás SKLOELAST se skelnou rohoží.

Tloušťka: 4 mm

Role = 10 m2 (1 x 10 m)

Účel použití:

1. Hydroizolace střech. Pás se používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy s velkou pevností.

2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách. U izolací proti spodní vodě je vhodné kombinovat s pásy s vyšší tažností, např. s pásy řady POLYELAST.

3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.

Pásy se zpracovávají natavováním na podkladní asfaltový pás či jiný vhodný podklad nebo mechanickým kotvením k vhodnému podkladu. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je 0 °C. Velikost podélných i příčných spojů je 100 (min.80) mm.

Dostupnost:

Skladem Fáblovka

Specifikace produktu

  • Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp
  • Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm
  • Nosná vložka: Nosná vložka ze skelné tkaniny
  • Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm
  • Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie